Menu

ONE HEART, ONE SOUL: A GIFT GIVING PROGRAM 2021

The Kindergarten Department organized an outreach program “One Heart, One Soul, One Gift with the theme” Sama-sama at nagkakaisa para sa mga bata sa gitna ng pandemya”. It was launched last July 7, 2021, at Tambo Elementary School-Main for all kindergarten pupils. It is the collaboration of teachers and stakeholders to make this event successful. We launched this outreach program to express our love, appreciation and gratitude for their hard work in their studies.

BUWAN NG WIKA 2021

Agosto ang buwan ng wikang pambansa sa pamumuno ng Filipino Coordinator Ginang Roda S. Factor.

SUPREME PUPIL GOVERNMENT

SPG Officers 2020-2021

Adiviser: Mrs. Flordeliz G. Buenaflor

BSP PROGRAMS

Pinangunahan/Pinamunuan ng ating masigasig na Scout Master Liberty Chacon ang matagumpay na pagbuo at pagkompleto ng mga Programang Pang-Iskawt para sa taong ito.

SCHOOL FEEDING PROGRAM

Feeding Coordinator : Ms. Lorena Noble

BRIGADA ESKWELA

Sa pamumuno ng ating Brigada Eskwela School Coordinator- Ruth T. Aguilar. Maraming Salamat Po sa lahat ng nag-abot ng kanilang tulong at suporta sa ating mga mag-aaral at paaralang Tambo-Main.

GULAYAN SA PAARALAN

Spearheaded by our EPP School Coordinator- Lanie A. Morallos

OUR LOCATION